Modlin Twierdza: 154. rocznica Powstania Styczniowego

22 stycznia 1863 rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy zryw narodowo-wyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

22 stycznia 1863 Centralny Komitet Narodowy ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał naród do powstania przeciwko Rosji. Sześć tysięcy powstańców zaatakowało rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Powstanie rozszerzyło się na cały kraj, a następnie na tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 roku, a utworzone „państwo podziemne” funkcjonowało jeszcze w 1865 roku.

W 154. rocznicę Powstania Styczniowego w kościele pw. św. Barbary w Modlinie Twierdzy, odprawiona została pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Redmera – dziekana dekanatu zakroczymskiego, uroczysta Msza święta. homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Janusz Nawrocki. Po nabożeństwie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Arlety Lemańskiej.

Zebrani na uroczystości w procesji udali się do „Kapliczki Powstańczej” gdzie odmówiono modlitwy oraz złożono wieńce kwiatów.