Modlin Twierdza: Co słychać w sprawie budowy kościoła?

We wtorek (10.05) w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy odbyło się kolejne zebranie Zarządu Osiedla z mieszkańcami. Jednym z gości był ks. Janusz Nawrocki proboszcz parafii św. Barbary. Kapłan opowiedział o budowie nowego kościoła.

Ks. Janusz poinformował zebranych o problemie jakim jest przeniesienie infrastruktury elektrycznej przez dostawcę prądu. Majowo – czerwcowy termin jak poinformował duchowny jest nieaktualny. Prawdopodobnie energetycy przeniosą swoje przewody elektryczne nie wcześniej jak w sierpniu.

Obecnie na koncie budowy kościoła znajduje się ponad 800 tysięcy złotych. W ostatnich dniach biskup płocki przelał kolejne 70 tysięcy. Wcześniej diecezja wsparła budowę kwotą 200 tysięcy złotych. Wierni w intencji budowy kościoła pielgrzymują raz w miesiącu podczas nocnej pielgrzymki z Modlina Twierdzy do Czerwińska nad Wisłą.

k1

Podczas zebrania jedna z mieszkanek, wręczyła księdzu proboszczowi rysunek starego kościoła w Modlinie Twierdzy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jadwiga Kozar wręczyła ks. Januszowi Nawrockiemu wizerunek dawnego kościoła z Modlina Twierdzy