Modlin Twierdza: Karnawałowy Dzień Kobiet

We wtorek (25.02 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Modlinie Twierdzy odbył się dzień kobiet zorganizowany przez Zarząd Osiedla oraz Szkołę.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości oraz złożenia życzeń z okazji dnia kobiet przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Pana Jacka Topczewskiego oraz Burmistrza Miasta Pana Jacka Kowalskiego, który ufundował tort oraz objął patronat honorowy nad imprezą.

Dla uczestniczek przygotowano liczne atrakcję tj. występy muzyczne, kwadrans humoru, poczęstunek oraz zabawę taneczną. Dziękujemy za obecność na imprezie oraz zapraszamy za rok.