Modlin Twierdza: Kolejne ćwiczenia strażaków

W sobotę (11.06) na terenie Twierdzy Modlin odbyły się ćwiczenia z technik gaszenia pożarów oraz ewakuacji poszkodowanych z zagrożonego terenu. W doskonaleniu umiejętności udział wzięli druhowie z OSP Pomiechówek i OSP Ratownictwo Wodne.

Scenariusz zakładał pożar w budynku mieszkalnym. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej, przystąpiono do ewakuacji osób z zagrożonego terenu. Do środka budynku wprowadzono rotę ratowników z linia gaśniczą zaopatrzonych również w aparaty ochrony dróg oddechowych. W środku zlokalizowano pożar, który natychmiast ugaszono. Druga rota ewakuowała ze środka nieprzytomną kobietę. W trakcie przeszukiwania pogorzeliska ratownicy zauważyli mężczyznę bez oznak życiowych. Również dokonano ewakuacji i przystąpiono do reanimacji aż do czasu przybycia lekarza, który ostatecznie stwierdził zgon. Z budynku wyniesiono butlę z gazem, którą natychmiast schłodzono. W trakcie działań gaśniczych nastąpił wypadek jednej roty i należało natychmiast ewakuować rannych ratowników ze środka budynku. Kierujący Działaniami Ratowniczymi, cały czas prowadził łączność radiową z dyspozytorem, który dosyłał kolejne służby potrzebne na miejscu pożaru.

Ćwiczenia z technik gaszenia pożarów, podnoszą wiedzę i wyszkolenie ratowników, którzy w codziennej służbie na rzecz społeczności lokalnej, spotykają się z różnego rodzaju zdarzeniami i bez wahania niosą pomoc.

Organizatorem ćwiczeń był dh. Piotr Napiórkowski, naczelnik OSP Ratownictwo Wodne.