Modlin Twierdza: Kolejne wnioski dotyczące GKO złożone

Urząd Miejski złożył w tym roku łącznie już cztery wnioski o dofinansowanie – zarówno na dokumentację, prace remontowe i konserwatorskie dawnego Kasyna Oficerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

• pierwszy wniosek złożony do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczył wykonania dokumentacji projektowej obiektu na kwotę dofinansowania 169 000 zł. Wniosek został złożony 26.02.2016;
• drugi wniosek złożony został na termomodernizację obiektu w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na kwotę 1 320 412 zł (dofinansowanie UE). Wniosek złożony 13 maja br.;
• trzeci wniosek dotyczy kwestii turystycznych i obejmuje remont dachu i elewacji oraz części powierzchni wewnątrz budynku na kwotę 3 343 226,34 zł (dofinansowanie UE). Wniosek złożony 30 czerwca br.;
• czwarty wniosek dotyczy działalności kulturalnej i prac konserwatorskich w reprezentacyjnych wnętrzach obiektu na kwotę 3 438 087,68 zł (dofinansowanie UE). Wniosek złożony 30 czerwca br.