Modlin Twierdza: Nocą pielgrzymowali do Czerwińska

Piątek 8 kwietnia 2016 roku przeszedł do historii w parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy. Tego właśnie dnia odbyła się I Piesza Pokutna Pielgrzymka z Modlina Twierdzy do sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą. 

W modlitewną nocną pielgrzymkę do Matki Bożej Czerwińskiej, wyruszyło 35 osób wraz z proboszczem parafii św. Barbary księdzem Januszem Nawrockim. Główną intencją pielgrzymów była budowa kościoła w Twierdzy. Pątnicy przemierzyli trasę z Modlina Twierdzy przez Zakroczym i dalej w kierunku Goławina, Chociszewa aż do Czerwińska nad Wisłą, gdzie w sobotni poranek wzięli udział w Mszy Świętej.

Za bezpieczeństwo pielgrzymów odpowiadali strażacy z OSP Ratownictwo Wodne, którzy przemierzyli cały szlak wraz z pątnikami. Pielgrzymkę odcinkami pilotowali również policjanci.

P3

Pielgrzymów odwiedził na rowerze wikariusz ks. Marcin Zębala z młodzieżą. 

Jak informują duszpasterze z Modlina Twierdzy, pielgrzymi w każdy drugi piątek miesiąca nocą wędrować będą z modlitwami, prośba i własnymi intencjami do Matki Bożej Czerwińskiej. Więcej informacji w parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy.

Foto: Gość Płocki/ Agnieszka Otłowska /foto Gość