Modlin Twierdza: Otrzymali Dary Ducha Świętego

W niedzielne południe (19.06) młodzież z trzecich klas gimnazjum w Modlinie Twierdzy podczas Mszy świętej sprawowanej przez biskupa Mirosława Milewskiego, sufragana płockiego w kościele pw. św. Barbary, przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Biskup Mirosław w swoim słowie do młodych ludzi, nawiązał do ewangelicznych słów dotyczących dźwigania krzyża. – Czasami tak jest, że słowa ewangelii docierają do nas mocniej w różnych okolicznościach. Dzisiejsze słowa mocniej brzmią w Waszej wspólnocie parafialnej. „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (…) Nieraz jest to dosłowny krzyż śmierci. Naśladować Chrystusa to przede wszystkim bezgranicznie ufać Bogu. Brać krzyż na swoje ramiona to jest właśnie ufać Bogu, niezależnie od tego co się dzieje w naszych rodzinach, wspólnotach. Dźwigać czasami najcięższy krzyż to właśnie ufać Bogu – mówił do zebranych w kościele bp Mirosław.

Kto chce zachować swoje życie straci je, ale Jezus zaraz dodaje, kto straci życie z mojego powodu, ten je zachowa. To znaczy otrzyma życie wieczne. Jest jeszcze drugie zdanie, które porusza nasze serca (…) „A Wy za kogo mnie uważacie?” Jezus zwykle zadawał trudne pytania. Oczekiwał zawsze zajęcia stanowiska. Gdy pytał uczniów to wiadomo było, że padnie również drugie pytanie – „A Wy za kogo mnie uważacie?” Dzisiaj to pytanie pada również w waszej wspólnocie parafialnej. My ludzie wiary nie możemy przejść obok tego pytania obojętnie – zwracał się do obecnych biskup Mirosław Milewski.