Modlin Twierdza: Pożar w piwnicy Zespołu Szkół

W piątek (01.04) około godziny 9:30 tuż po zakończonej przerwie między lekcjami, jeden z pracowników szkoły, zauważył kłęby dymu wydobywające się z pomieszczeń piwnicznych. Dyrektor Zdzisław Szmytkowski natychmiast zarządził ewakuację uczniów i pracowników. 

Na miejsce wezwano straż pożarną. Uczniowie zostali ewakuowani w miejsce wyznaczone do zbiórki osób ewakuowanych, gdzie dokonano sprawdzenia stanu osobowego. Na szczęście wszyscy uczniowie ewakuowali się prawidłowo.

Ćwiczenia sprawdzające reakcję uczniów i pracowników

Były to utajnione ćwiczenia o których wiedział tylko dyrektor wraz ze swoim zastępcą oraz straż pożarna. Ani uczniowie ani personel szkoły nic o planowanych ćwiczeniach nie wiedzieli, dzięki czemu można było realistycznie sprawdzić stan przygotowania zarówno uczniów jak i nauczycieli na wypadek pożaru czy innego zagrożenia w budynku szkoły.

Nauczyciele po ogłoszeniu alarmu natychmiast ewakuowali klasy im podległe na zewnątrz budynku, pozostawiając wolny dostęp do klas. Uczniowie w sytuacji zagrożenia pozostawili swoje rzeczy w klasach i przystąpili do opuszczania zagrożonego terenu.