Modlin Twierdza: Roraty ze śniadaniem przyciągają tłumy

Tradycją stały się już adwentowe Roraty ze śniadaniem w parafii pw. św. Barbary w Modlinie Twierdzy. Gdy na dworze jeszcze ciemno, dzieci, młodzież i dorośli z lampionami w dłoni udają się na poranną mszę świętą o Matce Bożej.

Nabożeństwu inaugurującemu we wtorek (29.11) przewodniczył ks. Marcin Zębala, który w homilii mówił o błogosławieństwach. Dziś wszyscy rozważali o ubogich w duchu.

Dzięki ludziom dobrej woli, po nabożeństwie dzieci i młodzież udaje się do specjalnie rozstawionych przez harcerzy z warszawskiego Żoliborza, namiotów w których cukiernia Marka Szarowa częstuje drożdżówkami. Na rozgrzanie panie z koła różańcowego gotują smaczne kakao.

Roraty ze śniadaniem to inicjatywa duszpasterzy z Modlina Twierdzy Ks. Janusza Nawrockiego i Ks. Marcina Zębali. Na nabożeństwa zapraszamy we wtorki i czwartki o godzinie 6:30 a po nich na śniadanie. W pozostałe dni nabożeństwa o 7:00.