Modlin Twierdza: Samorząd Wojewódzki wsparł rewitalizację GKO

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na 70 projektów związanych z mazowieckimi zabytkami ponad 5 milionów. Dzięki dotacji zwiększyła się pula środków zewnętrznych na rewitalizację zabytkowego Garnizonowego Kasyna Oficerskiego w Modlinie Twierdzy.

PJ