Modlin Twierdza: Spotkanie w sprawie strategii miasta

27 września w Modlinie Twierdzy odbyło się kolejne osiedlowe spotkanie ws. budowania strategii miasta na lata 2017-2030. O swoich problemach i potrzebach mówili mieszkańcy osiedla. Spotkanie poprowadził wiceburmistrz Janusz Mikuszewski.

Na początku spotkania, tak jak i w przypadku poprzednich konsultacji burmistrz przedstawił krótką prezentację dot. zadań zrealizowanych w Modlinie Twierdzy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Przedstawił też ideę konsultacji społecznych a następnie zachęcił do dyskusji nt. potrzeb mieszkańców osiedla, które powinny zostać zapisane w strategii.

W dyskusji mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność systematycznego prowadzenia prac porządkowych w Parku Trzech Kultur oraz należących do miasta pomników i obiektów zabytkowych, zabezpieczenie dodatkowych toalet. Konieczne wg. mieszkańców jest też dalsze utwardzanie dróg, naprawa chodników m.in. na ul. Ledóchowskiego, Moniuszki i Mickiewicza. W temacie dotyczącym transportu uczestnicy spotkania podkreślali słabe skomunikowanie osiedla (komunikacja miejska) z innymi częściami miasta, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Ich zdaniem idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie z Twierdzy do stacji PKP lub centrum NDM.

Ogromnie ważne zdaniem zgromadzonych jest ponowne uruchomienie Klubu Garnizonowego i wznowienie tam działalności kulturalnej. Chcieliby też aby dalej rozwijać sieć ścieżek rowerowych na terenie ich osiedla, zwłaszcza między lotniskiem a NDM przez Modlin Twierdzę. Ogromnym problemem Osiedla jest brak placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Idealnie byłoby usytuować taki plac w Parku Trzech Kultur jednak wcześniej jego projekt poddać konsultacjom z mieszkańcami.

Do działań na przyszłość mieszkańcy chcieliby też wpisać:
– zagospodarowanie działki pomiędzy carakami a akwarium,
– rozwój budownictwa wielorodzinnego (tu wskazywali na brak nowych mieszkań, konieczność oddawania bloków carskich do wspólnot),
– powstanie ścieżek zdrowia dookoła Modlina Twierdzy.

/Urząd Miejski w Nowym Dworze Maz/

Foto: MK