Modlin Twierdza: Spotkanie z burmistrzem i strażakami

We wtorek (14.06) w czytelni Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy odbyło się kolejne zebranie Zarządu Osiedla. Na spotkanie z mieszkańcami zaproszono burmistrza Jacka Kowalskiego oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne – Mariusza Torbusa.

Druh Mariusz Torbus przedstawił w kilku zdaniach OSP RW. Omówił zadania jakie przed wodnymi strażakami stoją. Jednostka swoją siedzibę ma na terenie dawnej Wojskowej Administracji Koszar (w pobliżu Bramy Ostrołęckiej). Strażacy posiadają samochód lekki do przewozu ludzi i sprzętu oraz łódź ratowniczą z silnikiem strugowodnym oraz drugą łódź z silnikiem spalinowym Do patrolowania brzegów rzek wykorzystywane są dwa quady. Mieszkańcy dopytywali o formę działalności oraz ilość członków. Strażacy otrzymali gromkie brawa za działalność na terenie Modlina Twierdzy.

W pytaniach do burmistrza przeważał temat Parku Trzech Kultur i instalacji w nim placu zabaw jak i siłowni napowietrznej oraz toalety. Mieszkańcy dopytywali również o budynek Garnizonowego Klubu Oficerskiego, który został przejęty przez miasto. Burmistrz wyjaśnił, że w sprawie parku trwają przetargi na wykonanie placu zabaw i siłowni.

W pytaniach do Straży Miejskiej obecni na zebraniu dopytywali o rodzaj pracy strażników oraz obecny stan bezpieczeństwa na terenie osiedla. Niestety po raz kolejny zabrakło na spotkaniu przedstawiciela policji.

MK