Modlin Twierdza: Tak dla budowy kościoła

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na budowę świątyni w Modlinie Twierdzy. W spotkaniu do którego doszło w poniedziałek (11.04)  w Warszawie, udział wzięli biskup pomocniczy płocki Mirosław Milewski, ks. Janusz Nawrocki – proboszcz parafii św. Barbary oraz przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Proboszcz Nawrocki przedstawił projekt nowego kościoła, który chce wraz z wiernymi wybudować na modlińskiej ziemi.

W intencji budowy kościoła, wierni pielgrzymują do Matki Bożej Czerwińskiej. W miniony piątek ruszyła pierwsza nocna pielgrzymka. Podczas drogi modlono się w intencji budowy świątyni. O pielgrzymce piszemy tutaj.

Ordynariusz diecezji płockiej biskup Piotr Libera poświęcił 16 października 2015 roku plac pod budowę nowego kościoła pw. świętego Jana Pawła II. O poświeceniu piszemy tutaj

Znając zapał duszpasterzy z Modlina Twierdzy, prace przy budowie kościoła ruszą jak najszybciej.

MK