Modlin Twierdza: Uczcili 153. rocznicę Powstania Styczniowego

W niedzielny wieczór (24.01) w Modlinie Twierdzy odbyły się uroczystości upamiętniające 153. rocznicę Powstania Styczniowego. W programie obchodów był wykład, uroczysta Msza Święta oraz złożenie kwiatów w „Kaplicy Straceńców”.

Wykład o Powstaniu Styczniowym wygłosił dr Piotr Oleńczak. Wierni zebrani w kościele pw. św. Barbary, dowiedzieli się o historii powstania oraz egzekucjach, jakie miały miejsce w modlińskiej Twierdzy. Z informacji prelegenta wynika, że odkrył jeden z grobów powstańca styczniowego, który znajduje się na modlińskim Cmentarzu Fortecznym. Burmistrz Jacek Kowalski zapewnił o zapewnieniu należnej czci i zorganizowaniu pomnika dla powstańca.

Mszy świętej przewodniczył dziekan dekanatu zakroczymskiego ks. kan. Andrzej Redmer. Słowo Boże do wiernych skierował ks. kan. Janusz Nawrocki – proboszcz parafii w Modlinie Twierdzy.

Po uroczystej liturgii, odbył się wspaniały koncert patriotyczny w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego i Magdaleny Tunkiewicz.

W uroczystej procesji wierni wraz z kapłanami udali się do kaplicy w murach obronnych, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Po powrocie do kościoła, na wszystkich czekała smaczna grochówka.

W uroczystości udział wzięli burmistrz Jacek Kowalski, radna miejska Agnieszka Kowalska, radny powiatowy Zdzisław Szmytkowski, radny powiatowy Marcin Ozdarski, delegacja Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy z pocztem sztandarowym oraz Grupa Rekonstrukcyjna „Kampinos” oraz  Garnizon „Nowowilejka”.

Uroczyste obchody finansowane były z budżetu miasta oraz przez sponsorów prywatnych. Zabezpieczeniem obchodów zajęli się strażacy z OSP Ratownictwo Wodne i OSP Nowy Dwór Mazowiecki.