Modlin Twierdza: Wodni strażacy zapraszają na kajaki

W Modlinie Twierdzy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne zapraszają po majówce, do wypożyczania kajaków. Jednostka uzyskany dochód chce przeznaczyć na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego.

Od 4 maja codziennie w godzinach 10 – 20 w Modlinie Twierdzy przy ulicy Księstwa Warszawskiego 1, strażacy wypożyczyć będą kajaki. Druhowie za całodzienne wypożyczenie jednego kajaka dwuosobowego, pobierają opłatę 40 złotych. Zebrane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na dołożenie do kwoty potrzebnej na zakup nowego samochodu gaśniczego.

Już dziś można rezerwować kajaki pod numerem 519-800-112