Napełnij Dzban II

Akcja „Napełnij dzban II”, której celem jest pozyskanie środków na udział w Światowych Dniach Młodzieży młodych mieszkańców diecezji płockiej, odbędzie się 24 kwietnia w parafiach diecezji płockiej. Zbiórka połączona będzie z promocją ŚDM.

Nazwa akcji „Napełnij dzban” nawiązuje do Ewangelii o Samarytance, a tym samym do nazwy diecezji płockiej na czas ŚDM – „Studnia Jakubowa”. 24 kwietnia obejmie ona wszystkie parafie diecezji płockiej.

Cele akcji to: zachęta do pełnienia uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała w kontekście Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży, zachęta parafian do udziału w Dniach w Diecezji w dniach 20-25 lipca, zaproszenie młodzieży do wolontariatu i włączenie się w przygotowania i organizację Dni w Diecezji, promocja ŚDM wśród diecezjan oraz zbiórka pieniędzy na dofinansowanie wyjazdu ubogiej młodzieży z diecezji płockiej do Krakowa.

Akcja zostanie przeprowadzona przez młodzież i dekanalnych duszpasterzy młodzieży, członków Parafialnych Centrów ŚDM, wolontariuszy „Studni Jakubowej”, ministrantów oraz młodzież zaproszoną do akcji.
Poprowadzą oni prezentacje o Miłosierdziu Bożym w kontekście Światowych Dni Młodzieży w czasie każdej Mszy św. będą zbierać pieniądze do „dzbanków”, czyli puszek po zakończeniu Mszy św. oraz rozdawać obrazki z modlitwą w intencji ŚDM.

Na terenie diecezji płockiej akcja „Napełnij dzban” zostanie przeprowadzona po raz drugi. Pilotażowo odbyła się w Płocku w lipcu 2015 roku, następnie w całej diecezji w październiku. Łącznie udało się wówczas zebrać około 290 tys. zł.