Narada mazowieckich strażaków

W dniach 12-13 września 2017 roku, Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie zorganizował na terenie poligonu szkoleniowego w Kręsku Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie, naradę pionu operacyjnego z zastępcami komendantów powiatowych i miejskich PSP województwa mazowieckiego. Omówieniem i analizą wybranych zdarzeń zajął się zastępca nowodworskiego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W odprawie wzięli udział:

– Funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego KW PSP w Warszawie;
– Funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie;
– Zastępcy komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego;
– przedstawiciel Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Naradzie przewodniczył naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Warszawie st. bryg. Waldemar Dejneko. W trakcie trwania narady omówione zostały następujące zagadnienia:

– „Podsumowanie działalności operacyjnej w 2016 roku na terenie woj. mazowieckiego”;
– „Współpraca Komend Powiatowych/Miejskich PSP z właściwymi terytorialnie organami zarządzania kryzysowego”;
– „Organizacja i nadzór nad doskonaleniem zawodowym strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby realizowanym w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP”;
– „Analizy ze zdarzeń. Sporządzanie, zbieranie informacji, korekty dokumentacji zdarzenia”;
– „Inspekcje gotowości operacyjnej JRG w I połowie 2017 r.”;
– „Powiatowe Plutony Ratownicze – struktura, funkcjonalność”;
– „Funkcjonowanie Stanowisk Kierowania MKW, KP/M PSP”;
– „Dysponowanie do zdarzeń i ewidencja informacji ze zdarzenia”;
– „Ćwiczenia – dokumentacja, organizacja i wnioski”;
– „Sprawozdanie z niezapowiedzianych ćwiczeń powodziowych i leśnych przeprowadzonych w czerwcu i lipcu br.”;
– „Przygotowanie i organizacja ćwiczeń, sporządzanie dokumentacji”;
– „Sporządzanie sprawozdań, wniosków, praca rozjemców”;
– Omówienie i analiza wybranych zdarzeń:

– KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki;
– KM PSP Warszawa;
– KP PSP Warszawa Zachód.

Tegoroczna narada szkoleniowa z zastępcami komendantów komend powiatowych i miejskich PSP województwa mazowieckiego umożliwiła zgromadzenie większości funkcjonariuszy, którzy na co dzień zajmują się działalnością operacyjną na terenie podległym właściwym KP/KM. Pozwoliło to na sprawne przekazanie przygotowanych informacji oraz wymianę posiadanej wiedzy i cennych doświadczeń między strażakami, co przyczyni się do zwiększenia poziomu realizowanych zadań planistycznych oraz ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: st. str. Natalia Kaleta – KW PSP w Warszawie,
Zdjęcia: Wydział Operacyjny KW PSP Warszawa.