Nasielsk: 18 więźniów podejmie pracę w KAM-POLu

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” Dyrektor Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce podpisał umowę z nowym kontrahentem z Nasielska.

25 lipca 2017 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z firmą P.P.H.U. „KAM-POL” Import-Eksport reprezentowaną przez pana Piotra Marka Furmańskiego – właściciela. Jest to firma z ponad 20-sto letnim stażem w branży przetwórstwa warzyw i owoców, zarówno świeżych jak i mrożonych oraz w produkcji koncentratów z soków.

Każdego dnia z Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce grupa 18 skazanych będzie pracowała w systemie zmianowym w jednym z oddziałów firmy – w Zakładzie w Nasielsku przy pracach związanych z przetwórstwem warzyw i owoców. Dzięki odpłatnemu zatrudnieniu skazani mają możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań finansowych oraz mogą wesprzeć swoje rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto praca pomaga im zdobyć doświadczenie zawodowe, dzięki któremu łatwiej będzie im odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu murów Zakładu Karnego.

TAGI: