Nasielsk: Będzie aplikacja i GSP w szynobusach do Sierpca

Już wkrótce na linii kolejowej Nasielsk-Sierpc oraz Kutno-Płock ruszy pilotażowy projekt RUMOBIL. Dzięki zainstalowaniu w kursujących po tej trasie szynobusach Kolei Mazowieckich odbiorników GPS, podróżni, którzy zainstalują na swoich urządzeniach mobilnych specjalną aplikację, będą mogli na bieżąco śledzić informacje o interesujących ich połączeniach.

Inwestycja będzie możliwa dzięki pozyskanemu przez samorząd województwa dofinansowaniu w ramach projektu CE55 „RUMOBIL” – „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change” (mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi). Projekt ten został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020. Jest to przykład współpracy pomiędzy unijnymi regionami. W projekcie bierze bowiem udział 13 partnerów z 7 krajów Europy centralnej. Całkowity budżet zadania wynosi prawie 2,7 mln euro. Projekt ma zostać zakończony do maja 2019 r. Partnerem wiodącym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt.

Już w najbliższym czasie Samorząd Województwa Mazowieckiego przeprowadzi pilotażowy projekt polegający na wyposażeniu autobusów szynowych Kolei Mazowieckich w odbiorniki GPS. Wszystko po to, aby możliwe było pozyskiwanie dokładnych informacji o lokalizacji pociągów KM. Zebrane dane, po przetworzeniu będą udostępnione podróżnym drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji, którą każdy pasażer będzie mógł zainstalować na swoim telefonie, smartfonie czy tablecie. W ten sposób wszyscy pasażerowie będą mogli śledzić pozycję pociągu, który ich interesuje.

Zgodnie z idą całego projektu, zadanie pilotażowe powinno być realizowane na obszarze wiejskim. Pilotaż będzie realizowany na linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Sierpc oraz linii nr 31 Kutno – Płock, czyli tam, gdzie kursują nowoczesne szynobusy KM. W ramach projektu przewidziany jest również zakup dwóch info kiosków, które znajdą się na stacjach PKP. Pozwoli to na dostęp do informacji także tym pasażerom, którzy na co dzień nie korzystają z mobilnych usług IT.

W ramach projektu realizowane będą kampanie promocyjne, zachęcające mieszkańców Mazowsza do korzystania z publicznego transportu.

TAGI: