Nasielsk: OSP z dofinansowaniem na remont strażnicy

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku otrzymali dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Za kwotę 12.400 złotych przeprowadzą remont swojej remizy.

Umowy z samorządowcami z sześciu powiatów podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie o wartości ponad 750 tys. zł trafi do 10 OSP w tym do Nasielska.

Równie ważne, jak profesjonalny, niezawodny sprzęt jest miejsce, w którym jest przechowywany. Remonty strażnic to często wydatki, na które trudno wygospodarować środki samorządom w swoich budżetach. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Dlatego w budżecie Mazowsza na ten cel zarezerwowaliśmy 2 mln zł – dodaje Bożena Żelazowska, radna województwa mazowieckiego.