Nasielsk: Podsumowanie programu B&N

Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku, podinsp. Dariusz Leszczyński oraz asystent ds. prewencji, sierż. szt. Radosław Wasilewski, uczestniczyli w apelu podsumowującym realizację programu profilaktycznego „B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Realizację zadań z zakresu B&N dotyczyła edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania trwały przez 3 lata. Przez cały ten okres organizatorów czynnie wspierali policjanci z Nasielska, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

W czasie apelu wręczono nagrody uczniom biorącym udział w szkolnych konkursach: plastycznym, muzycznym, polonistycznym i informatycznym. Ich tematem było bezpieczeństwo.

Uczniowie przedstawili program słowno – muzyczny promujący bezpieczne zachowanie na drodze. Składały się na niego scenki, wiersze oraz piosenki, do których słowa napisali uczniowie. Zaprezentowali się laureaci konkursu na układ taneczny do piosenek o bezpieczeństwie. W czasie spotkania krótko przypomniano działania realizowane przez trzy lata. Były to, m.in.:

-piknik rodzinny pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”;
-Bank Odblasków – pozyskane w ten sposób elementy odblaskowe uczniowie, wspólnie z nauczycielami i policjantami, rozdawali na nasielskich ulicach pieszym i rowerzystom;
-akcja Młody diagnosta, w czasie której, wspólnie z policjantami, sprawdzany był stan techniczny rowerów;
-montaż słowno – muzyczny „Bezpieczeństwo łączy pokolenia, na który zaprosiliśmy dziadków i rodziców naszych uczniów;
-realizowana w bieżącym roku szkolnym w klasach czwartych innowacja pedagogiczna „Odpowiedzialny rowerzysta” ;
-pogadanki dla rodziców „Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”;
-spotkania policjantów z uczniami i pogadanki, które głównie dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
-Nocny Turniej BRD – zawody, w których uczniowie z klas IV – VII sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w pięciu konkurencjach. Były to: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa;
-udział w konkursach międzyszkolnych, m.in. „Bezpiecznie na rowerze”, „Policjanci są wśród nas”, kolejnych etapach Turnieju BRD, w których nasi uczniowie zajmują czołowe lokaty;
-organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych promujących tematykę bezpieczeństwa;
-realizacja filmu pt. Daj się zauważyć, zachęcająca do noszenia elementów odblaskowych.

KPP Nowy Dwór Mazowiecki