Nasielsk: Reintrodukcja bażanta

Współczesna gospodarka łowiecka bardzo często jako pierwsza pokazuje niepokojące sygnały zmian w środowisku przyrodniczym objawiające się silną regresją liczebności drobnej zwierzyny tj. zająca, kuropatwy czy bażanta. Gatunki te stały się papierkiem lakmusowym wskazującym istotne zmiany w środowisku przyrodniczym, które muszą być właściwie rozpoznane.

Wzrost intensywności produkcji rolnej towarzyszą procesy niekorzystne i niesprzyjające rozwojowi zwierzyny drobnej. Zjawiskiem szczególnie niekorzystnym jest gospodarka wielko łanowa, która wpływa negatywnie na strukturę krajobrazu rolniczego, na zmianę kompozycji i zmniejszenie zróżnicowania upraw, mechanizację prac polowych i stosowanie środków ochrony roślin.

Zatem, koniecznym działaniem na poprawę stanów zwierzyny drobnej jest reintrodukcja tych gatunków. W piątek, 30 września br. Koło Łowieckie nr 46 „Głuszec” z Nasielska, którego obwód mieści się w granicach gminy Nasielsk dokonało wpuszczenia 200 sztuk bażanta łownego. W kosztach zakupu partycypował Urząd Miejski w Nasielsku. W akcji wpuszczania bażantów uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

/UM Nasielsk/

b2

TAGI: