Nasielsk: Szkolenie z obrony cywilnej

W dniu 21 października 2016 roku odbyło się szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Nasielsk. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Celem Szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi poniższej tematyki:
1) Obrona cywilna w systemie obronnym państwa;
2) Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia;
3) Założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania;
4) Reklamowanie osób funkcyjnych i nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

W szkoleniu uczestniczyło 38 osób. Szkolenie przeprowadził Pan Andrzej Dybowski – wykładowca Akademii Obrony Narodowej.

/UM Nasielsk/

TAGI: