Nasielsk: Uchylenie decyzji dot. elektrowni wiatrowych

Burmistrz Nasielska informuje, że Decyzją z dnia 21 grudnia 2016r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło decyzję uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z jednej jednostki wytwórczej wraz ze stacja transformatorową i pomiarową, budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego oraz drogi wewnętrznej z placem manewrowym na działce oznaczonej nr geod. 21 w obrębie miejscowości Popowo Borowe, gmina Nasielsk.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w ww. decyzji orzekło również o odmowie zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. Decyzja taka zapadła w związku z wejściem w dniu 16 lipca 2016r. ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016r. poz. 961).

TAGI: