„Nie jestem obojętny pomagam, bo umiem” – KONKURS

Międzyszkolny konkurs pod Patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Straży Miejskiej i OSP Ratownictwo Wodne. Konkurs organizowany jest w szkołach podstawowych klas IV-VI, w gimnazjach oraz szkołach Ponadgimnazjalnych. Patronat medialny objął nasz portal.

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcenie do ratowania życia, uczenie zasad pierwszej pomocy, promowanie najwyższych wartości wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Scenariusz konkursu pod hasłem:

„Nie jestem obojętny pomagam, bo umiem”

W „Miasteczku Rowerowym” przy lotnisku Warszawa-Modlin.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Oswojenie z sytuacjami niebezpiecznymi na drodze ( kolizje, wypadki)
 • Nauka zachowań mających na celu bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele szczegółowe:

Uczeń powinien:

 • Znać podstawowe numery ratunkowe,
 • Potrafić wykorzystać poznane zasady stosowania pierwszej pomocy,
 • Potrafić udzielić sobie lub koledze pomocy w przypadku nieskomplikowanych urazów,
 • Wiedzieć, jak zachować się w kontakcie z osoba nieprzytomną, ranną,
 • Wiedzieć, jak wezwać pomoc,
 • Potrafić efektywnie szukać pomocy i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

W konkursie biorą udział trzy osobowe drużyny z poszczególnych kategorii wiekowych:

Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Opis:

Konkurs odbędzie się w dniu 2 czerwca br. w godz. 09: 00 – 14: 00, w „Miasteczku Rowerowym” oraz przyległej jezdni przy lotnisku Warszawa-Modlin. Drużyny trzyosobowe w specjalnie zaaranżowanej symulacji wypadku Drogowego z udziałem pieszego oraz przy udziale dwóch pojazdów będą musiały: udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zadbać o swoje i poszkodowanych bezpieczeństwo oraz powiadomić odpowiednie służby ratunkowe.

Szkoła typuje drużyny trzy osobowe z każdej kategorii wiekowej.

Oceniane będzie:

 • Bezpieczeństwo zawodników,
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • Wezwanie kwalifikowanej pomocy,
 • Udzielenie pierwszej pomocy,
 • Umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników,
 • Kierowanie zespołem i praca zespołowa.

Przebieg konkursu:

 • Powitanie wszystkich gości oraz uczestników konkursu.
 • Zapoznanie z celem konkursu.
 • Przedstawienie Jury.
 • Omówienie zasad i regulaminu obowiązującego podczas konkursu.
 • Konkurs.
 • Narada Jury.
 • Ogłoszenie wyników.
 • Wręczenie nagród.

Oceny poszczególnych działań będą w skali 1-5 punktów, maksymalna ilość zebranych punktów to 30.

Zapraszamy do skorzystania z dodatkowych szkoleń wytypowanych przez szkołę drużyn, zapisy przyjmuje mł. spec. Małgorzata Wójcik, tel. 530 347 626

2 czerwca na lotnisku Warszawa – Modlin obok „miasteczka ruchu Drogowego” odbędzie się konkurs. Na miejscu na ulicy bocznej równolegle przylegającej do miasteczka i placu budowy WORD będą dwa stanowiska dla drużyn. Pierwsze stanowisko to symulacja wypadku drogowego z udziałem dwóch kierujących pojazdami, z których jeden jest przytomny, ale ma głęboko mocno krwawiącą ranę na ręce. Natomiast drugi kierujący jest nieprzytomny a po chwili przestaje oddychać. Drugie stanowisko to symulacja zdarzenia drogowego z udziałem pieszego. Pieszy potrącony na przejściu leży na ziemi, jest przytomny ma głęboką ranę na udzie, natomiast kierowca, ponieważ nie był zapięty w pasy uderza głową w szybę i traci przytomność po chwili przestaje oddychać.

Oceniane będzie:

 • Bezpieczeństwo zawodników,
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • Wezwanie kwalifikowanej pomocy,
 • Udzielenie pierwszej pomocy,
 • Umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników,
 • Kierowanie zespołem i praca zespołowa.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000641082157

https://www.youtube.com/watch?v=UmnSQuKjsxs

https://www.facebook.com/OSPRWNDM/photos/pcb.1355039274550931/1355039087884283/?type=3&theater