Nocna i świąteczna pomoc w tych samych punktach

Od 1 października 2017 roku zmieniła się lista punktów udzielających nocnej i świątecznej opieki medycznej. Zmiany na szczęście nie zaszły na terenie powiatu nowodworskiego i nadal pomoc świadczona będzie w Nowym Dworze Mazowieckim i Nasielsku. Lekarze z obu punktów dojadą również do pacjentów w domach. 

W Nowym Dworze Mazowieckim pomoc świadczona jest przy ulicy Miodowej 2 w budynku ambulatorium tuż przy szlabanie. Tel. 22 765-83-43 lub 22 765-83-22.

Dyżurować będzie lekarz i pielęgniarka, którzy w razie potrzeby wyjadą do pacjenta oczekującego na wizytę w domu.

Zakończył się remont Nocnej Pomocy Lekarskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Odnowione zostały dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, toaleta dla pacjentów oraz personelu, brudownik, a także korytarze. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

 

W Nasielsku pomoc świadczona jest przy ulicy Sportowej 2 na terenie przychodni zdrowia. Tel. 725-112-999. 

Dyżurować będzie lekarz i pielęgniarka, którzy w razie potrzeby tak jak w Nowym Dworze Mazowieckim, wyjadą do pacjenta oczekującego na wizytę w domu.

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.