Nowe Grochale: Ćwiczenia Straży Granicznej

W piątek (21.07) na terenie poligonu 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu odbyły się ćwiczenia z zakresu prowadzenia bojowych działań minersko-pirotechnicznych, w tym niszczenia elementów konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetonowych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i środków inicjujących.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin, zaś koordynatorem Wydział Graniczny NwOSG. To trzecie tego typu przedsięwzięcie szkoleniowe z użyciem materiałów wybuchowych, zorganizowane przez nasz oddział. Jego celem była praca na materiałach wybuchowych, pod kątem neutralizowania urządzeń wybuchowych, umieszczonych w przedmiotach o różnej konstrukcji i materiale, przy wykorzystaniu kilku rodzajów materiałów wybuchowych, dzięki czemu, nasi minerzy – pirotechnicy mogli sprawdzić swój poziom wiedzy i doskonalić kompetencje na „żywym organizmie” w naturalnych warunkach bojowych.

Mając na względzie kontynuację współpracy szkoleniowej z innymi służbami, do udziału w ćwiczeniu zaproszeni zostali funkcjonariusze z Policji, Biura Ochrony Rządu, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym.

Tego typu trening był również świetną okazją dla funkcjonariuszy SG do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z pozostałymi uczestnikami.

/Straż Graniczna/