Nowodworski: Dotacja na patrole rzek powiatu

Na 2016 rok Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło 404.000 złotych, na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego. 50.000 złotych dofinansowania otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie gotowości ratowniczej jednostki OSP-RW na terenie powiatu nowodworskiego w zakresie ratownictwa wodnego. W kwocie tej wyodrębniono 20.000 złotych na wynagrodzenia dla ratowników wodnych interweniujących.

W Nowym Dworze Mazowieckim od marca do października w bazie w Modlinie stacjonować będzie łódź interwencyjna oraz 24 godzinny dyżur ratowników wodnych. Strażacy poza interwencjami alarmowymi, patrolować będą również rzeki powiatu nowodworskiego.

Na terenie województwa tylko 6 podmiotów otrzymało dofinansowanie:

Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego.

Kwota dofinansowania – 110.000 złotych.

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Utrzymanie gotowości ratowniczej, gotowości operacyjnej sprzętu, organizacja szkoleń ratowników wodnych na Jeziorze Zegrzyńskim w obszarze powiatu legionowskiego w 2016 r.

Kwota dofinansowania – 130.000 złotych

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim
Utrzymanie gotowości ratowniczej jednostki OSP-RW na terenie powiatu nowodworskiego w zakresie ratownictwa wodnego.

Kwota dofinansowania – 50.000 złotych

Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Nadzór oraz kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatu żyrardowskiego.

kwota dofinansowania – 20.000 złotych

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Ratownictwo wodne na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Kwota dofinansowania – 80.000 złotych

Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu wraz z utrzymaniem gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarze województwa mazowieckiego od kwietnia do grudnia 2016 roku.

Kwota dofinansowania – 14.000 złotych.

Oferta Rejonowego Płockiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku nie spełniła wymogów formalnych.

Oferta Pułtuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych powiatu pułtuskiego, nie spełniła wymogów merytorycznych i nie otrzymała dofinansowania.

Oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego „WOPR-OS” w Ostrołęce na zadanie utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz organizowanie szkoleń ratowników wodnych na rzece Narew w miejscowości Ostrołęka, powiecie ostrołęckim i powiecie makowskim, nie spełniła wymogów merytorycznych i nie otrzymała dofinansowania.

537ł9

Taką łodzią OSP RW patrolować będzie rzeki powiatu nowodworskiego.