Nowy Dwór Maz: 22 wnioski do Budżetu Obywatelskiego

13 maja minął termin składania wniosków do 2. edycji budżetu obywatelskiego. W tym terminie wpłynęły 22 wnioski (10 małych i 12 dużych). Teraz będą sprawdzane pod kątem zgodności z regulaminem Budżetu Obywatelskiego przez powołaną do tego komisję złożoną z urzędników, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Weryfikacja potrwa do końca czerwca. Wtedy ogłosimy pełne opisy wniosków wraz z kosztorysami. Wielkie głosowanie we wrześniu! Wybrane przez nowodworzan zadania zrealizowane zostaną w 2017 r.

MAŁE PROJEKTY (DO 20 000 ZŁ)

Nazwa zadania: Ułożenie chodnika na placu przy Sempołowskiej

Skrócony opis: Zerwanie starego chodnika i ułożenie nowego.


Dostawienie ławek, posadzenie drzewek i krzewów na placu przy Sempołowskiej

Jak wyżej.


Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu ulicy Długiej (Nowodworzanka) przy skrzyżowaniu z ulicą Akacjową wraz z zabudową elementów przystanku autobusowego

Budowa chodnika z czerwonej kostki brukowej na odcinku około 150m w ciągu ulicy Długiej przy posesji numer 22 w okolicach skrzyżowania ulicy Długiej i Akacjowej. Montaż małej infrastruktury przystankowej (ławka, śmietnik, słupek przystankowy) celem zlokalizowania w tym miejscu przystanku Linii Miejskiej. Malowanie oznakowania poziomego (linia P-17) na długości przystanku.


Budowa piaskownic przy placu zabaw na ulicy Młodzieżowej

Budowa (ustawienie) dwóch   piaskownic w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw przy ulicy Młodzieżowej.


„Poznajmy się lepiej. Majówka 2017. Piknik Rodzinny Mieszkańców Osiedla Nr 1 CENTRUM MIASTA”

Organizacja pikniku rodzinnego integrującego mieszkańców Osiedla nr 1 „Centrum Miasta”. W programie imprezy przewiduje się: występ zespołu muzycznego, potańcówkę, bezpłatne stoiska gastronomiczne, stoisko dietetyczne z bezpłatnymi poradami i degustacją produktów dietetycznych, pokaz udzielania pierwszej pomocy, urządzenia zabawowe dla dzieci, wyprzedaż drobiazgów za symboliczną złotówkę-mały ryneczek rzeczy używanych, niepotrzebnych, a w dobrym stanie (zabawki, ubrania, rolki, itp.), gry i konkursy rodzinne z nagrodami. Impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców, bez statusu imprezy masowej.


Aktywizacja Seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę

Projekt zakłada integrację seniorów poprzez różne formy  aktywności fizycznej dostosowanej do potrzeb danej grupy wiekowej i profilaktykę zdrowotną chorób występujących w tej grupie wiekowej. Projekt obejmuje cykliczne spotkania i konsultacje z lekarzami: geriatrą, diabetologiem, kardiologiem, neurologiem, pulmonologiem oraz psychologiem i dietetykiem. W ramach projektu będą również prowadzone ćwiczenia z  trenerem fitness i rehabilitantem. Realizowany będzie w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlin Twierdza.


Program szczepień profilaktycznych „Grypa – STOP”

Program dedykowany jest do mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego powyżej 18 roku życia. Jego celem jest redukcja zachorowań na grypę, a przez to również uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych: zapalenia płuc, zapalenia ucha środkowego, zapalenia mięśnia sercowego. Program będzie realizowany przy współpracy z ośrodkiem podstawowej opieki zdrowotnej wyłonionym w drodze konkursu ofert.


Budowa Kąciku Seniora przy Boisku na Pólku

Zainstalowanie profesjonalnych trzech stołów betonowych wraz z siedziskami do gry w warcaby i piłkarzyki przy boisku osiedlowym na Pólku.


Przedszkole sportowe

WYKONANIE  PROJEKTU ADAPTACJI TRYBUNY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY BOISKU (Stadion miejski) NA PRZEDSZKOLE SPORTOWE Z POZOSTAWIENIEM FUNKCJI ZWIĄZANYCH Z SZATNIAMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.


Minirampa

Zakup profesjonalnej minirampy, służącej do jazdy na deskorolce, rolkach itp. (teren NOSiR)

DUŻE PROJEKTY (DO 200 000 ZŁ)

Utworzenie strefy relaksu na placu przy Sempołowskiej

Utworzenie miejsca wypoczynku i aktywnego spędzania czasu poprzez wymianę nawierzchni na placu.


Zagospodarowanie placu przy Sempołowskiej

Ustawienie urządzeń do street workout’u i innych urządzeń do ćwiczeń.


Utworzenie placu zabaw w Parku Trzech Kultur

Zadanie przewiduje utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw w Parku Trzech Kultur na terenie osiedla Twierdza Modlin. Obecny brak takiego miejsca jest mocno odczuwalny zarówno dla opiekunów, jak i ich dzieci. Zadanie miałoby dużą szansę na realizację, ponieważ miasto posiada już dokumentację projektową placu zabaw uzgodnioną z konserwatorem zabytków, na podstawie której otrzymało pozwolenie na budowę.


Adaptacja sali „FORUM” w szkole Podstawowej nr 7 na salę projekcyjno-teatralną z zachowaniem funkcji sportowo-dydaktycznej

Zainstalowanie profesjonalnych systemów audio i projekcyjnych wraz z zabudową osłon akustycznych i zaplecza technicznego dla realizacji projekcji filmowej oraz przedstawień teatralnych, wystaw i akademii.


Sala szermiercza w Twierdzy Modlin

ADAPTACJA „MAŁEJ” SALI GIMNASTYCZNEJ W TWIERDZY MODLIN NA SALĘ SZERMIERCZĄ. Adaptacja sali pozwoliłaby do wykorzystania jej również w innych celach kulturalno-sportowych.


Centrum rekreacyjno-sportowe „SŁONECZNE OSIEDLE”

Kompleksowy projekt budowy otwartego centrum rekreacyjno-sportowego składającego się z: skateparku, parku linowego, zewnętrzenej siłowni, urządzeń zewnętrznych do gier planszowych, ścianki wspinaczkowa, wiaty dla wypoczywających rodzin, ławki, altanki, miejsca na przygotawnie posiłku, kawiarni z ogólnodostępną toaletą, z tarasem widokowym na dachu i nowoczesnym placem zabaw. Teren przy ZWIK.


PARK WYBICKIEGO – NOWA PRZESTRZEŃ REKREACJI. BUDOWA MINI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, ZESTAWU DO STREET WORKOUT, MODERNIZACJA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

Budowa mini boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę z syntetyczną nawierzchnią, ogrodzeniem i piłkochwytami, zestawu do street workout, doposażenie siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia wraz z utwardzeniem terenu i ustawieniem ławek.


Plac zabaw przy Wiejskiej

Wykonanie sztucznej nawierzchni i ustawienia nowych urządzeń zabawowych.


Familijny plac zabaw w Parku Trzech Kultur

Utworzenie  placu zabaw dla dzieci w różnym przedziale wiekowym w Parku Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy oraz wyznaczenie strefy zabawy i rekreacji. Celem zadania jest powstanie kompleksowego placu zabaw z wykorzystaniem  urządzeń zabawowych i edukacyjnych na świeżym powietrzu.


Arena sportu- boisko wielofunkcyjne w Modlinie Twierdzy

Celem projektu jest budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego do gry  w tenisa, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej  czy badmintona. W ramach zadania wykonana zostanie niwelacja terenu, roboty ziemne, ustawienie obrzeży, dostawa nawierzchni polipropylenowej z montażem i pomalowanie linii, montaż słupków do siatkówki i zestawu do koszykówki, montaż piłkołapu z siatki. Boisko o wymiarach 40x20m.


BEZPIECZNY PIESZY – Montaż bezpiecznych przejść dla pieszych na najbardziej ruchliwych ulicach miasta: ul. Boh. Modlina, ul. Paderewskiego, ul. Warszawska, ul. Modlińska.

Projekt zakłada zakup i montaż bezpiecznych przejść dla pieszych w 6 punktach na terenie miasta na najbardziej ruchliwych ulicach miasta: ul. Boh. Modlina, ul. Paderewskiego, ul. Warszawska, ul. Modlińska.


ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWYM DWORZE MAZ. o dodatkowe sale lekcyjne i przestronną świetlicę szkolną – wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5, przy ul. Chemików 1A w Nowym Dworze Maz., wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego.