Nowy Dwór Maz: 80 km ścieżek rowerowych

Na terenie ośmiu podwarszawskich gmin powstanie blisko 80 km ścieżek rowerowych. Projekt, w którym partnerem wiodącym jest Gmina Legionowo uplasował się na 1. miejscu projektów rekomendowanych przez samorząd województwa mazowieckiego do dofinansowania w ramach ZIT.

W legionowskim urzędzie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie.

„Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” zakłada budowę 77,32 km tras rowerowych, w tym w Legionowie 10,41 km. Ogólna wartość projektu to 60 mln zł, w tym dofinansowanie wyniesie 48 mln zł. Wartość projektu na terenie gminy Legionowo to 6,9 mln zł, dofinansowanie wyniesie 80%, czyli 5,5 mln zł.

– Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane – informuje w komunikacie prasowym urząd marszałkowski w Warszawie.

– To wyjątkowo duży projekt, który będzie realizowało 8 gmin z 4 powiatów. Jeszcze nie funkcjonowaliśmy w tak dużym partnerstwie – mówił podczas spotkania prezydent Roman Smogorzewski – Ta współpraca jest wyzwaniem, współpraca ponadpowiatowa to nowe, ale potrzebne doświadczenie, gdyż ścieżki rowerowe powinny się łączyć i stanowić spójny system komunikacyjny.

– To sukces, że udało nam się porozumieć co do przebiegu tras, sukcesem jest pozyskanie tak dużego dofinansowania w wysokości 80% z nowej perspektywy unijnej, przed nami ciężka i wytężona praca, gdyż czasu jest niewiele – powiedział przedstawiciel partnera wiodącego projektu, jakim jest Gmina Legionowo.

Realizacja projektu ma zostać ukończona do czerwca 2018 roku, Legionowo zobowiązało się zakończyć budowę ścieżek do końca 2017 roku.

Nowe ścieżki, zgodnie z kryteriami, będą zintegrowane z innymi rodzajami transportu oraz sąsiednimi gminami i poprowadzą nas – według przyjętych obecnie założeń – wzdłuż ul. Thommee, Bema, Chrzanowskiego, Ledóchowskiego, Chłodnia, Kolejowej oraz Paderewskiego, Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej, Przemysłowej, Granicznej,  a także Morawicza i Wojska Polskiego. Poza w większości asfaltowymi drogami powstaną także punkty odpoczynku ze stojakami na rowery, ławkami i koszami na śmieci. Szczegóły w tym zakresie będą znane po przygotowaniu dokumentacji projektowej.

Projekt inwestycyjny „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”, przeznaczony jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.