Nowy Dwór Maz: Będzie bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki podpisało porozumienie, na mocy którego dzieci i młodzież ze szkół dla, których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę stomatologiczną.

Bezpłatną opieką stomatologiczną objęci będą uczniowie z: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na Osiedlu Młodych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Modlinie Starym, Zespołu Szkół nr 2 na Nowodworzance, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum Miasta. Porozumienie zostało podpisane przez dyrektorów placówek i Nowodworskie Centrum Medyczne.

Na mocy porozumienia Nowodworskie Centrum Medyczne zobowiązuje się do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonych w przepisach (art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyp. red.), z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Porozumienie obejmuje również współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Wszystkie szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla rodziców oraz uczniów oraz do zapewnienia uczniom bezpiecznego dotarcia do gabinetu stomatologicznego w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu wizyt oraz odprowadzenia dziecka po zakończonej wizycie do szkoły.

Świadczenia będą się odbywały za zgodą rodziców, a udzielane będą w Poradni Stomatologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 7. W roku szkolnym 2019/2020 bezpłatnym leczeniem stomatologicznym zostanie objętych 2414 uczniów.

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlinie Twierdzy będą mieli także zapewniona opiekę stomatologiczną. Korzystać z niej będą w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej.