Nowy Dwór Maz: Berlinga, Pileckiego, Radosna. Uliczny zawrót głowy

Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie zastępcze i zmienił nazwę ulicy gen. Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na ulicę im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Radni chcą wszcząć procedurę odwoławczą. 

Wedle przepisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września br.

Choć większość samorządów wprowadziła zmiany, to jednak Nowy Dwór Mazowiecki nie wywiązał się w terminie z ustawowego obowiązku. W związku z tym, na mocy obowiązującego prawa, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera był zobligowany do przeprowadzenia tego procesu i wydania zarządzeń zastępczych.

Obecnie wydane zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic w woj. mazowieckim. Dobieraliśmy nazwy ulic nawiązujące do pozytywnych bohaterów w historii Polski – powiedział Zdzisław Sipiera.

Mieszkańcy chcieli Radosną

Podczas, dwóch konsultacji z mieszkańcami ulicy gen. Berlinga, padła propozycja nadania ulicy nazwy Radosna. Radni przygotowali w tej sprawie uchwałę. Niestety podjęta została po terminie i wojewoda wydając zarządzenie zastępcze, wziął pod uwagę podpisy jakie wpłynęły pod wnioskiem o nadanie ulicy nazwy im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia, radni podjęli decyzję o wszczęciu procedury odwoławczej od decyzji wojewody.

Nie jestem przeciwna propozycji mieszkańców. Byłam na spotkaniu z mieszkańcami i wiem, że ta nazwa przegrała tylko 2 głosami z propozycją nazwy ul. Pileckiego. Dodatkowo, młodzi mieszkańcy miasta zbierali podpisy, aby zachować nazwę ul. Pileckiego. Te podpisy z pismem przewodnim trafiły do wojewody. Trudno wywnioskować, która z tych nazw jest bardziej słuszna, która zasługuje na jej nadanie. Biorąc jednak pod uwagę wagę głosów, a także moje osobiste rozmowy z niektórymi mieszkańcami ul. Generała Berlinga (nie podobała im się nazwa ul. Radosna) nie jestem przekonana, by Rada Miejska robiła dobrze wszczynając procedurę odwoławczą. – mówi radna Agnieszka Kubiak – Falęcka, która zagłosowała przeciwko odwołaniu.

Radna Agnieszka Kubiak Falęcka głosuje przeciwko odwołaniu od decyzji wojewody