Nowy Dwór Maz: „Bezpieczny Pieszy” – 40 mandatów

40 mandatów karnych to efekt przeprowadzonych 16 maja działań kontrolno – prewencyjnych „Bezpieczny Pieszy”. Celem akcji jest wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań zarówno pieszych, jak i kierujących oraz wyrobienie w uczestnikach ruchu drogowego przeświadczenia o intensywności ich prowadzenia i nieuchronności odpowiedzialności za działania sprzeczne z prawem.

Dynamiczny wzrost liczby uczestników ruchu drogowego potęguje zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z dróg. Skala wypadków w Polsce, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym, należy do jednych z największych w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Do głównych przyczyn, poważnych wypadków drogowych, należy niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych, zarówno ze strony kierujących jak pieszych.

Wczoraj policjanci wydziału ruchu drogowego przeprowadzili działania kontrolo-prewencyjne „Bezpieczny pieszy” Mundurowi za popełnione wykroczenia ukarali mandatami 21 pieszych i 19 kierowców. Przewinienia dotyczyły głównie przechodzenia w miejscu niedozwolonym oraz przekraczania prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Działania policjantów będą kontynuowane, a wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

/KPP Nowy Dwór Maz/