Nowy Dwór Maz: Ćwiczenia plutonów wsparcia „Ulewa-2017”

W piątek (20.10) na terenie poligonu szkoleniowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się ćwiczenia plutonów wsparcia oraz powiatowego plutonu „Ulewa”. W ćwiczeniach udział brali strażacy z 4 powiatów oraz studenci szkoły pożarniczej.

W ćwiczenia zaangażowane zostały plutony z powiatów nowodworskiego, legionowskiego, płońskiego i warszawskiego zachodniego oraz dowódcy plutonów wsparcia z komend powiatowych województwa.

W trakcie ćwiczeń przeprowadzono trzy epizody związane z ulewą i silnym przyborem wody w rzece co grozi przerwaniem wału przeciwpowodziowego. Ćwiczących strażaków odwiedził wicestarosta nowodworski Paweł Calak.

Pierwszym założeniem ćwiczeń było postawienie zapory przeciwpowodziowej z wykorzystaniem rękawów napełnianych wodą. Zadanie to wykonywały jednostki z terenu powiatu nowodworskiego.

Drugim założeniem było wykonanie uszczelnienia przy pomocy geowłókniny i worków z piachem. Następnie w związku ze wzrostem wody, strażacy przystąpili do podnoszenia korony wału. Ostatnim zadaniem było uszczelnienie przebicia hydraulicznego. Zadanie to wykonywały jednostki z terenu powiatów płońskiego i warszawskiego zachodniego.

Trzecie założenie mówiło o gwałtownym przybraniu wody w rzece Narwi i zalaniu terenów zalewowych bezpośrednio nad rzeką. Mieszkańcy zostali odcięci. Część wymagała dostarczenia żywności, wody pitnej, środków medycznych i karmy dla zwierząt. 9 osób wymagało natychmiastowej ewakuacji. W trakcie transportu jedna z osób wpadła do wody i została porwana przez nurt. W związku z zajętością sprzętu ratowniczego, dyspozytor Powiatowego Stanowiska Kierowania do działań wezwał jednostkę pływającą WOPR. Ratownicy podjęli osobę z wody na łódź ale nie byli w stanie dostarczyć jej do brzegu. Dowodzący poprosił jednostkę OSP Ratownictwo Wodne o włączenie się do ćwiczeń i przetransportowanie do brzegu poszkodowanego. W ostatnim epizodzie udział brały jednostki z powiatów nowodworskiego i legionowskiego.

W ćwiczeniach poza strażakami udział brali również pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starosty Nowodworskiego.