Nowy Dwór Maz: Dofinansowanie na dyżury ratowników wodnych

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnął konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Do 10 podmiotów z województwa mazowieckiego trafi dofinansowanie na łączną kwotę 404 tys. złotych. Z Nowego Dworu Mazowieckiego 31.000 złotych otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne.

OSP Ratownictwo Wodne za pozyskaną kwotę zakupi niezbędną ilość paliwa do łodzi i skuterów wodnych oraz zapewni 24 godziny dyżur ratowników wodnych w siedzibie jednostki. Wniosek o dofinansowanie zadań ratowniczych złożyło również Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ale ich wniosek nie spełnił warunków formalnych.

Zadnia, które otrzymały dofinansowanie:
Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim – w kwocie 31 000 zł;
– Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu – w kwocie 15 000 zł;
Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – w kwocie 85 000 zł;
– Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – w kwocie 15 000 zł;
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” w Ostrołęce – w kwocie 15 000 zł;
– Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – w kwocie 83 000 zł;
– Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach – w kwocie 26 000 zł;
– Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – w kwocie 85 000 zł;
– Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ciechanowie – w kwocie 15 000 zł;
– Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku – w kwocie 34 000 zł.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych (o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego (warunki określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

Do składania ofert mogły przystąpić podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz, wymagany od stycznia 2019 r., wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).