Nowy Dwór Maz: Dofinansowanie na GKO

Kolejna dotacja dla Nowego Dworu Mazowieckiego. Po dofinansowaniu na samochód strażacki i jego wyposażenie oraz system ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą, przyszedł czas na rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin na cele turystyczne.

Do dofinansowania skierowano łącznie 11 projektów z 60 złożonych wniosków. Tym bardziej cieszy fakt, że znaleźliśmy się na 5 miejscu, zdobywając 52,5 pkt (najlepszy projekt uzyskał 58 pkt) i ponad 3 mln zł dotacji. Projekt obejmuje m.in. remont dachu i elewacji (wraz z iluminacją świetlną) oraz części powierzchni wewnątrz budynku.

W pomieszczeniach na parterze powstanie wyłonione w konkursie architektonicznym Centrum Informacji Turystycznej ze strefą edukacyjno-zabawową dla dzieci. Obiekt zostanie wyposażony w kiosk multimedialny i audioprzewodniki dla zwiedzających.

Dużą szansę na dofinansowanie ma także projekt z drugiego konkursu, który dotyczy wykorzystania dawnego Kasyna Oficerskiego na cele kulturalne. Ten projekt znalazł się na liście rezerwowej. Zabrakło jedynie 0,5 pkt aby znaleźć się na liście podstawowej i obecnie będziemy czekać na zwiększenie środków w konkursie, bądź oszczędności w projektach, które uzyskały dofinansowanie. W tym przypadku jest szansa na kolejne 3 mln złotych.

Ten projekt dotyczy przede wszystkim prac konserwatorskich w reprezentacyjnych wnętrzach obiektu oraz stworzenia w ramach konkursu architektonicznego miejsca o funkcji kinowej i teatralnej.