Nowy Dwór Maz: Eliminacje Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

W dniu 20 kwietnia 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się eliminacje rejonowe w ramach XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W eliminacjach wystartowało 5 szkolnych drużyn, a rywalizacja polegała na rozwiązywaniu pisemnych testów wiedzy oraz wykonywaniu praktycznych ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy, w tym m.in. podczas postępowania z osobą porażoną prądem elektrycznym, podczas urazu kończyny, zadławienia, przy wypadku komunikacyjnym oraz w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Poprawność wykonania ćwiczeń oceniał zespół sędziowski, w w skład którego weszli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Ostatecznie rywalizacja zakończyła się następującymi wynikami:

I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku

III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku

/KP PSP Nowy Dwór Maz/