Nowy Dwór Maz: Kolejna akcja poboru krwi

W sobotę (29.09) w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się kolejna akcja poboru krwi. Organizatorem akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy OSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Akcja przeprowadzona będzie w Regionalnym Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 7 w godzinach 9:00-13:00.