Nowy Dwór Maz: kolejne dofinansowanie na remont GKO

Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał kolejne dofinansowanie na remont zabytkowego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Jest to już trzecie dofinansowanie jakie udało się pozyskać na realizację tego zadania. Łącznie z funduszy unijnych w ramach trzech projektów udało się pozyskać prawie 11 mln zł.

Cieszy też fakt, że Nowy Dwór Mazowiecki na równi z dwoma innymi gminami, zajął zaszczytne pierwsze miejsce na liście rankingowej.

Dzięki wyższym środkom jakie były dostępne w tym konkursie, a także ukierunkowaniu projektu na cele społeczne i gospodarcze, wykonana zostanie dodatkowo rewitalizacja otoczenia obiektu, co zapewne ucieszy zarówno mieszkańców jak i turystów.

/UM Nowy Dwór Maz./