Nowy Dwór Maz: Mieszkańcy, radni i strażacy posprzątali wał

W sobotni poranek (22.04) na targowisku miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim zebrali się radni Rady Miejskiej, strażacy i mieszkańcy miasta. Wszyscy po otrzymaniu rękawiczek i worków, ruszyli na wał przeciwpowodziowy, gdzie odbyła się coroczna akcja sprzątania wału na rzece Narwi.

Z roku na rok na szczęście jest mniej śmieci zebranych podczas akcji. Do akcji aktywnie włączyli się radni Krystyna Nasiadka, Wioletta Dylewska, Roman Biliński wraz z przewodniczącym Rady Krzysztofem Bisialskim oraz strażacy z jednostek OSP Nowy Dwór Mazowiecki i OSP Ratownictwo Wodne. W akcję zaangażował się również wicestarosta Paweł Calak.

Od strony rzeki Wkry śmieci zbierali również kajakarze, których zabezpieczali łodzią ratunkową druhowie z OSP Ratownictwo Wodne.

Trzech ratowników na łodzi zabezpieczało kajakarzy, którzy sprzątali rzekę Narew i Wkrę.