Nowy Dwór Maz: Można kąpać się za targowiskiem

W miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Nowym Dworze Mazowieckim za targowiskiem miejskim na rzece Narwi, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można już się kąpać.

Według danych uzyskanych z pobranych próbek wody w okresie od 3 do 9 sierpnia, w wodzie nie znajdują się żadne substancje zabraniające kąpiel.