Nowy Dwór Maz: Nie żyje ksiądz Dusza. Były proboszcz parafii św. Michała Archanioła

W sobotę (19.12) w godzinach popołudniowych w Szpitalu Wolskim w Warszawie w wieku 73 lat zmarł ś.p. ks. kan. Andrzej Stanisław Dusza były proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ksiądz Andrzej urodził się 13 lipca 1947 roku w Warszawie. Pochodził z Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Grochowie.

Święcenia kapłańskie przyjął rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1972 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Anny w Długiej Kościelnej (1972-1974), św. Jana Kantego w Legionowie (1974-1981), św. Stanisława BM w Warszawie na Woli (1981-1985) oraz św. Aleksandra przy warszawskim Placu Trzech Krzyży (1985-1989).

Z końcem kwietnia 1989 roku objął jako proboszcz Parafię św. Wojciecha BM w Jeruzalu Mińskim (1989-1993). Następnie został skierowany do Ostrówka (1992-2001), gdzie posługiwał jako proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła. W latach 2001-2006 pracował jako proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, a w latach 2006-2009 – w Parafii Świętej Trójcy w Niegowie. Ostatnią placówką posługi jako proboszcza była dla Księdza Andrzeja Parafia Wniebowzięcia NMP w Strachówce (2009-2012).

Po zakończeniu posługi w Strachówce zamieszkał jako rezydent Parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika – także po oficjalnej przeprowadzce do Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Otwocku (2017) nadal współpracował z duszpasterzami katedry, chętnie włączając się w pracę, na ile tylko pozwalało coraz słabsze zdrowie i ubywające siły.

Podczas posługi na Pradze Ksiądz Andrzej był kapelanem Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (2012-2016) oraz kapelanem SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego (2012-2016). W strukturach diecezjalnych jako członka z wyboru powołano go w skład Rady Kapłańskiej (2002-2005). Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go 24 grudnia 2002 roku przywilejem rokiety i mantoletu.

Zawsze kochany za życzliwość, dobroć, uśmiech, łagodność; człowiek gołębiego serca, wrażliwy i serdeczny. Żywo zainteresowany historią i życiem społecznym trafnie i głęboko diagnozował zachodzące zmiany; jednoznacznie dopominał się o spojrzenie na nie w świetle Ewangelii i Bożej prawdy. Ceniony spowiednik. Często był obecny na antenie diecezjalnego Radia Warszawa 106,2 FM