Nowy Dwór Maz: Nieobyczajny wybryk w parku Wybickiego

Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi czynności wyjaśniające mające na celu skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie nieobyczajnego wybryku w fontannie na terenie Parku im. Józefa Wybickiego.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej ustalili mężczyznę, który w dniu 29 czerwca dopuścił się nieobyczajnego wybryku w fontannie. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu miejskiego. Nagranie wideo zostało zabezpieczone i jest materiałem dowodowym w sprawie.

Sprawcą nieobyczajnego wybryku zajmie się sąd.