Nowy Dwór Maz: Nowy Komendant Powiatowy Policji

W nowodworskiej komendzie odbyła się odprawa kadry kierowniczej, która miała szczególny charakter. Komendant Stołeczny Policji inspektor Robert Żebrowski powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim młodszemu inspektorowi Markowi Chodakowskiemu.

Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski zaprezentował sylwetkę nowego przełożonego nowodworskich policjantów. Rozkaz personalny odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji podinsp. Tomasz Rylski.

Na zakończenie szef Stołecznej Policji pogratulował mł. insp. Markowi Chodakowskiemu awansu i życzył licznych sukcesów w kierowaniu jednostką.