Nowy Dwór Maz: Nowy Zarząd Powiatowy Związku OSP RP

W sobotę w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Zjazd Delegatów na Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Delegaci wybrali nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W zjeździe udział wziął druh Zbigniew Kaliszyk z Zarządu Głównego ZOSP RP.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, Magdalena Biernacka - starosta nowodworski i Paweł Calak - wicestarosta, Leszek Smuniewski - komendant powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowiecki z zastępcą Mariuszem Wyszyńskim.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z 5-letniej kadencji. Obecnie w strukturach OSP na terenie powiatu zrzeszonych jest 499 członków z czego w minionej kadencji 250 przeszło kurs podstawowy a 105 kurs techniczny zaś 21 kurs ratownika wodnego. Jednostki dysponują 44 pojazdami pożarniczymi oraz 2 quadami. W okresie ostatnich 5 lat powstała nowa jednostka OSP Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy oraz reaktywowana została OSP Goławice Pierwsze w gminie Pomiechówek. Zarząd przyłączył się do akcji "otwartych strażnic" oraz organizacji zawodów pożarniczych.

Delegaci podjęli również uchwałę w której wyrazili podziękowanie:
1) wszystkim członkom ochotniczych straży pożarnych i działaczom Związku za realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo oraz za rozwijanie społecznych inicjatyw dla dobra swojego środowiska, a co za tym idzie kraju.

2) wszystkim przyjaciołom i sympatykom ruchu ochotniczego pożarnictwa za pomoc W rozwiązywaniu codziennych problemów.

3) działaczom i ogniwom samorządu za współpracę, pomoc w zapewnieniu warunków dla funkcjonowania OSP i Związku.

Zebrani poinformowani zostali o kandydatach do Zarządu Powiatowego, oddelegowanych przez jednostki OSP. Zgodnie ze statutem do zarządu zaproponowano również 2 osoby z poza kandydatów. Delegaci jednogłośnie poparli kandydatury.

 

Zarząd Powiatowy

Prezes - dh Andrzej Hiszpański
I Wiceprezes - dh Jacek Tuka - OSP Krogulec
II Wiceprezes - dh Daniel Jeszke - OSP Nowy Dwór Mazowiecki
Sekretarz - dh Mariusz Torbus - OSP Ratownictwo Wodne
Skarbnik - dh Andrzej Krawczak - OSP Leoncin
Członek Prezydium - dh Piotr Rudnicki - OSP Goławice Pierwsze
Członek Prezydium - dh Piotr Serwatka - OSP Trębki Nowe
Członek Prezydium - dh Andrzej Sosnowski - OSP Cieksyn

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - dh Marek Chojnacki - OSP Czosnów
Sekretarz - dh Andrzej Owocki - OSP Pomiechówek
Członek - dh Grzegorz Tomaszewski - OSP Zakroczym

Kandydatem do Zarządu Wojewódzkiego został dh Mariusz Torbus (OSP RW) a delegatem na zjazd dh Kazimierz Drabik (ZG ZOSP RP). Z ciepłymi słowami do druhów zwróciła się starosta Magdalena Biernacka oraz komendant powiatowy Leszek Smuniewski.

/Marek Karpowicz/