Nowy Dwór Maz: Nowy zarząd w Straży Pożarnej

W niedzielę 1 marca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. Druhowie postanowili o zmianach w zarządzie swojego stowarzyszenia.

Druhowie podczas głosowania wybrali następujące osoby do nowego zarządu:
Prezes – dh Jacek Gągolewski
Naczelnik – dh Krystian Kręźlewicz
Z-ca Naczelnika – dh Maciej Zieliński
Sekretarz – dh Piotr Korzeniewski
Skarbnik – dh Małgorzata Macińska
Gospodarz – dh Andrzej Pieniący
Członek zarządu – dh Piotr Kręźlewicz

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – dh Paweł Kałapus
Sekretarz – dh Małgorzata Krawczak-Szarow
Członek – dh Sebastian Majorkiewicz

Strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego w 2019 roku brali udział w 156 akcjach ratowniczo gaśniczych z czego 73 stanowiły pożary a 78 miejscowe zagrożenia. 5 razy druhowie byli dysponowani do zdarzeń które okazały się fałszywymi alarmami.

Nowemu zarządowi pozostaje życzyć dalszego rozwoju jednostki i jak najwięcej wyjazdów na ćwiczenia a nie do akcji.