Nowy Dwór Maz: O dzikach u Burmistrza

W związku ze zmianą przepisów dot. odławiania dzików w poniedziałek 2 października w Urzędzie Miejskim odbyło się w tej sprawie spotkanie. Uczestniczyli w nim Burmistrz Jacek Kowalski, Artur Bieńkowski członek zarządu Koła Łowieckiego „Sęp”, Ireneusz Jankowski Prezes Wojskowego Koła Myśliwskiego „Wkra”, Andrzej Pietras – Łowczy tegoż Koła, Piotr Rogiński Komendant Straży Miejskiej oraz Dariusz Tabęcki Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Spotkanie poświęcono głównie sprawie podjęcia wspólnych działań przez myśliwych z obu Kół Łowieckich w celu znacznego zmniejszenia populacji dzików na terenie naszego miasta poprzez prowadzenie odstrzałów, odławianie i wywożenie do lasu w inne miejsca naszego regionu.

Zgodnie z planem, Koło Wkra winno odstrzelić na swoim terenie 177 dzików (odstrzeliło dotychczas 68) natomiast Koło Sęp w planie ma blisko 150, a odstrzeliło 78. Odstrzały będą kontynuowane a myśliwi z tych Kół uzgodnią miejsca odstrzałów i ustawiania odłowni na terenie miasta.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców odstrzały na pewno nie będą prowadzone w pobliżu domów czy budynków – będą wykonywane w odległości powyżej 400 metrów od skupisk ludzkich.

Po raz kolejny apelujemy do naszych mieszkańców o nie dokarmianie dzikiej zwierzyny i zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza przy wyprowadzaniu psów. Straż Miejska będzie z cała surowością egzekwowała wszelkie próby dokarmiania dzików, a w szczególnych przypadkach będzie kierować sprawy do Sądu z wnioskiem o ukaranie.

Tak jak dotychczas, obecność dzików można zgłaszać do Straży Miejskiej, która ma bezpośredni kontakt z myśliwymi z obu Kół Łowieckich i przekazuje im na bieżąco wszelkie informacje w tej sprawie.

Tekst red. Straż Miejska Foto Aneta Pielach – Pierścieniak