Nowy Dwór Maz: Odprawa roczna policjantów

W piątek (31.01) odbyła się odprawa roczna, podczas której omówiono efekty pracy nowodworskiej policji w 2019 roku. Odnotowano spadek przestępczości ogólnej i kryminalnej. Mniej było przestępstw rozbójniczych, kradzieży cudzej rzeczy, bójek i pobić, uszczerbku na zdrowiu i uszkodzeń rzeczy. W 2019 r. na terenie całego powiatu wzrosła również liczba ujawnionych przestępstw narkotykowych. Należy podkreślić, że nowodworska policja osiągnęła najwyższy poziom wykrywalności w garnizonie stołecznym.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Przemysław Suchecki, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta wraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, prokurator rejonowy z Pułtuska, przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy policji KPP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Komendant Powiatowy Policji monitoruje bezpieczeństwo na obszarze o powierzchni 691 km2, który zamieszkuje około 80 000 osób. W ubiegłym roku do dyżurnych nowodworskiej policji wpłynęło 12 711 interwencji, w związku z czym policjanci podejmowali średnio 35 interwencji na dobę. W ciągu roku mundurowi 24 364 razy badali stan trzeźwości, kontrolowali 22 784 uczestników ruchu drogowego. Zatrzymali 192 prawa jazdy za „50+”.

Działania prewencyjne
Najwięcej interwencji dotyczyło miejsc publicznych- 5211, interwencji domowych- 1273, interwencji pilnych- 2272, gdzie średni czas reakcji na zdarzenie wyniósł 8 minut i 5 sekund. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonariusze sporządzili w ubiegłym roku 155 Niebieskich Kart.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Podczas odprawy omówiono też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2019 r. odnotowano 63 wypadki, 1142 kolizje. 104 kolizje zaistniały w związku z wtargnięciem zwierzęcia na drogę. W zdarzeniach drogowych śmierć poniosło 14 osób, a 77 zostało rannych.

Efekty pracy pionu kryminalnego
Nowodworscy policjanci zanotowali spadek 7 głównych kategorii przestępstw (w 2019 r. – 390, w 2018 r. – 409), które to są uznawane przez społeczeństwo za najbardziej uciążliwe. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę:

– Przestępczość rozbójnicza – 2018 –7, 2019–4 (wykrywalność 100%);
– Bojka i pobicie – 2018–8, 2019–7 (wykrywalność 100%);
– Uszczerbek na zdrowiu – 2018-17-, 2019-16 (wykrywalność 100%);
– Uszkodzenie rzeczy – 2018-71, 2019-65:
– Kradzież cudzej rzeczy – 2018-222, 2019-212;
– Kradzież z włamaniem – 2018-84, 2019-86;
– Kradzież samochodu – 2018-27, 2019-30

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Przemysław Suchecki w podsumowaniu wyników pracy za 2019 r. powiedział, iż główne cele działania nowodworskiej policji to przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpraca z samorządami oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu nowodworskiego.

Nie zabrakło również ciepłych słów ze strony zaproszonych gości, którzy uznali, że profesjonalizm, zaangażowanie i trud pracy policjantów podległych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, pozwala na zapobieganie i skuteczne ściganie przestępczości na terenie powiatu nowodworskiego. Życzyli sobie również dalszej współpracy z nowodworska policją, na tak wysokim poziomie jak jest to realizowane dotychczas.

st. asp. Joanna Wielocha