Nowy Dwór Maz: Plac Solny w projekcie RESTAURA

Nowy Dwór Mazowiecki przystąpił (w roli głównego koordynatora) do międzynarodowego projektu RESTAURA. Inicjatywa ta ma na celu wypracowanie mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, jak również obiektów dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu powstanie dokumentacja techniczna, prawna i finansowa dotycząca inwestycji w cenne miejsca i obiekty. Planowane jest, aby w naszym przypadku był to Plac Solny z nabrzeżem Narwi.

Właśnie tam odbyła się 18 października krótka konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli miast partnerskich – Buzet (Chorwacja), Nowa Gorica (Słowenia), Hnusta (Słowacja), instytucji naukowych (m.in. Słoweńska Akademia Nauk), organizacji otoczenia biznesu oraz Komitetu Monitorującego Programu RESTAURA z Wiednia, który docenił dotychczasową sprawność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Budżet projektu to 2,1 mln euro, z czego 335 tys. euro przewidziane jest na finansowanie działań realizowanych przez Nowy Dwór Mazowiecki.

Warto dodać, że Nowy Dwór Mazowiecki jest jedynym miastem w Polsce, które zostało wybrane do roli wiodącej w ramach partnerstw projektów INTERREG Europa Środkowa 2014-2020.

autor: Martyna Kordulewska
foto: Marek Karpowicz