Nowy Dwór Maz: Pojemniki na odzież używaną

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża na ustawienie pojemników na odzież używaną w dwóch lokalizacjach:

Miejski Zakład Oczyszczania ul. Przytorowa 7 – na terenie zakładu,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 – na placu przed ośrodkiem.

Zachęcamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do korzystania z pojemników. Można do nich wrzucać odzież, pościel, buty, pluszaki, itp. W ten sposób wspieramy organizację, która od lat pomaga najbiedniejszym.

Ponadto informujemy, że pojemniki na odzież używaną znajdują się również na terenach SMLW „Dążność”.